Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antropogenní transformace hydrografické sítě v povodí Bíliny
Název práce v češtině: Antropogenní transformace hydrografické sítě v povodí Bíliny
Název v anglickém jazyce: ANTROPOGHENIC TRANSFORMATION OF HYDROGRAFICAL NETWORK IN THE BÍLINA RIVER BASIN
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2006
Datum zadání: 05.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK