Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace přípravy 2-deoxy-3,4-epoxidů levoglukosanu
Název práce v češtině: Optimalizace přípravy 2-deoxy-3,4-epoxidů levoglukosanu
Název v anglickém jazyce: Preparation of 2-deoxy-3,4-epoxides of levoglucosan.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jiří Kroutil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2006
Datum zadání: 18.10.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2007
Oponenti: Mgr. Jindřich Karban, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Experimentální práce. Záměrem bakalářské práce je optimalizovat podmínky stereoslektivní redukce 1,6:2,3-dianhydro-4-O-tosyl-b-D-mannopyranosy jako výchozí reakce nově navržené syntetické cesty pro přípravu obou zmíněných epoxidů. Práce zahrnuje literární rešerši elektronických (Web of Science, Beilstein CrossFire a Chemical Abstracts Online) a papírových pramenů s cílem nalézt několik alternativních postupů redukce oxiranového kruhu. Tyto postupy budou následně vyzkoušeny spolu s klasickými postupy redukce diboranem a lithium aluminium hydridem. Závěrečným cílem práce bude příprava zmíněných epoxidů ve větším množství.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK