Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laviny Labského dolu v Krkonoších
Název práce v češtině: Laviny Labského dolu v Krkonoších
Název v anglickém jazyce: AVALANCHES IN THE LABSKÝ DŮL VALLEY, KRKONOŠE MTS.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2006
Datum zadání: 31.08.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK