Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detektor pro bezkontaktní vodivostní testování čistoty vod
Název práce v češtině: Detektor pro bezkontaktní vodivostní testování čistoty vod
Název v anglickém jazyce: Contactless Conductivity Detector for Testing Water Quality
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2006
Datum zadání: 16.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářského projektu je vývoj a testování bezkontaktního vodivostního detektoru pro zjišťování čistoty různých typů vod, od vody redestilované po vody minerální. Výsledky budou porovnávány s těmi, určenými standardní kontaktní konduktometrií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Contactless conductometric detector is developed and tested for determination of quality of waters from redestilled to mineral waters. The results will be compared with those obtained using a standard contact conductometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK