Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetické poradenství a význam genealogického vyšetření při zjišťování nespecifických rizik v rodinách s kostními dyspláziemi
Název práce v češtině: Genetické poradenství a význam genealogického vyšetření při
zjišťování nespecifických rizik v rodinách s kostními
dyspláziemi
Název v anglickém jazyce: Genetic counselling and genealogy function in context with detection
of nonspecific risk in families with bone dysplasias
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: MUDr. Miloslav Kuklík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2006
Datum zadání: 31.08.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: prof. MUDr. Mária Kučerová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK