Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sledování procesu eutrofizace rybniční vody v době jarního tání
Název práce v češtině: Sledování procesu eutrofizace
rybniční vody v době
jarního tání
Název v anglickém jazyce: Monitoring of the pond water eutrophication process in dependence on surrounding soil type
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2007
Datum zadání: 09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK