Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu
Název práce v češtině: Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů
Evropy na severojižním gradientu
Název v anglickém jazyce: On the Nothernmost and Southernmost Limits
of European Land Snail Spatial Ranges
Klíčová slova: Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, areál, severojižní gradient, druhová bohatost, biogeografie, Evropa
Klíčová slova anglicky: Mollusca, Gastropoda, truncated limits, potential limits, range, northernmostlimits, southernmost limits, latitudinal gradient, species richness, biogeography, Europe
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 26.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK