Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zirkoniové stacionární fáze pro HPLC
Název práce v češtině: Zirkoniové stacionární fáze pro HPLC
Název v anglickém jazyce: Zirconia based stationary phases for HPLC
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2006
Datum zadání: 05.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešeršní práce se zaměří na využití stacionárních fází na bázi oxidu zirkoničitého v analýze látek vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK