Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kontinentální zalednění severních Čech - oblast Podještědí
Název práce v češtině: Kontinentální zalednění severních Čech - oblast Podještědí
Název v anglickém jazyce: CONTINENTAL GLACIATION OF THE NORTHERN BOHEMIA - PODJEŠTĚDÍ AREA
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Daniel Nývlt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2006
Datum zadání: 25.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2006
Oponenti: doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK