Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stabilita komplexů kovů s ligandem NOTA
Název práce v češtině: Stabilita komplexů kovů s ligandem NOTA
Název v anglickém jazyce: Stability of metal complexes with NOTA ligand
Klíčová slova: komplexy, makrocyklické ligandy, termodynamická stabilita, potenciometrie
Klíčová slova anglicky: complexes, macrocyclic ligands, thermodynamic stability, potentiometry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2013
Datum zadání: 02.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Potenciometrická studie protonizačních konstant makrocyklických ligandů a jejich komplexů s přechodnými kovy a lanthanoidy.
Experimentální práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK