Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Struktura rodin a domácností v Berouně v letech 1910 a 1921
Název práce v češtině: Struktura rodin a domácností v Berouně v letech 1910 a 1921
Název v anglickém jazyce: Structure of families and households in Beroun, 1910 and 1921
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2006
Datum zadání: 23.08.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Oponenti: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK