Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spontánní sukcese v krajině narušené povrchovou těžbou
Název práce v češtině: Spontánní sukcese v krajině narušené
povrchovou těžbou
Název v anglickém jazyce: SPONTANEOUS SUCCESION IN POST- MINING LANDSCAPES
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2006
Datum zadání: 23.08.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2006
Oponenti: prof. doc. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK