Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Studium agregace kationtového porfyrinu ve vodném prostředí
Název práce v češtině: Studium agregace kationtového porfyrinu ve vodném prostředí
Název v anglickém jazyce: Study of cationic porphyrin aggregation in aqueous medium
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2006
Datum zadání: 12.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK