Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Receptor "smrti" 6 ( DRG ) : interagující proteiny a expresní analýza
Název práce v češtině: Receptor "smrti" 6 ( DRG ) : interagující
proteiny a expresní analýza
Název v anglickém jazyce: Death receptor 6 : interacting proteins and expression analysis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2006
Datum zadání: 26.04.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK