Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní pracovní migrace v okresu Cheb s důrazem na pendlerství
Název práce v češtině: Mezinárodní pracovní migrace v okresu Cheb s důrazem na
pendlerství
Název v anglickém jazyce: International labor migration in the region of Cheb with accent on daily cross-border work trips
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK