Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektrofluorimetrické stanovení derivátů fenothiazinu po jejich fotooxidaci, chemické a elektrochemické oxidaci
Název práce v češtině: Spektrofluorimetrické stanovení derivátů
fenothiazinu po jejich fotooxidaci, chemické a
elektrochemické oxidaci
Název v anglickém jazyce: Spektrofluorimetric determination of phenothiazine derivatives
after their photooxidation, chemical and electrochemical oxidation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2006
Datum zadání: 04.04.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. Irena Němcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK