Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Generování hydridů pro speciační analýzu arsenu atomovou absorpční spektrometrií
Název práce v češtině: Generování hydridů pro speciační
analýzu arsenu atomovou absorpční
spektrometrií
Název v anglickém jazyce: Hydride generation for arsenic speciation analysis by atomic absorption spectrometry
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2006
Datum zadání: 04.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Ing. Věra Spěváčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK