Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismus zemětřesení jako nástroj studia tektonické stavby
Název práce v češtině: Mechanismus zemětřesení jako nástroj studia tektonické
stavby
Název v anglickém jazyce: EARTHQUAKE FOCAL MECHANISM AS A TOOL TO TECTONIC STRUCTURE STUDIES
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Špičák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2006
Datum zadání: 24.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK