Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Voltametrické stanovení 5-nitrobenzimidazolu
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení 5-nitrobenzimidazolu
Název v anglickém jazyce: Voltammetric Determination of 5-Nitrobenzimidazole
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2006
Datum zadání: 27.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Projekt je zaměřen na stanovení 5-nitrobenzimidazolu na základě jeho elektrochemické redukce na různých typech elektrod
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK