Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava fluoro amino derivátů 1,6-anhydrohexos
Název práce v češtině: Příprava fluoro amino derivátů 1,6-anhydrohexos
Název v anglickém jazyce: The preparation of fluoro amino derivates of 1,6-anhydrohexoses.
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jiří Kroutil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.03.2006
Datum zadání: 31.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Reakce epiminoderivátů 1,6-anhydro-beta-D-hexopyranos s diethylamino sulfurtrifluoridem (DAST) vedoucí k vicinálně fluorovaným cukerným aziridinům a reakce N-substituovaných epiminů s KHF2 za různých podmínek vedoucí k otevření aziridinového kruhu za vzniku fluoro aminopyranos.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK