Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace zemědělského družstva v modelovém území obcí Křenovice, Holubice a Velešovice
Název práce v češtině: Transformace zemědělského družstva v modelovém území obcí Křenovice, Holubice a Velešovice
Název v anglickém jazyce: Agricultural cooperative transformation in the territory of Křenovice, Holubice and Velešovice area
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: Mgr. Jiří Stockmann
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK