Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Analysis of molecular determinants responsible for subcellular localisation of nuclear DNA helicase II
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Analysis of molecular determinants responsible for
subcellular localisation of nuclear DNA helicase II
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2006
Datum zadání: 16.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK