Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Segregace obyvatelstva ve správním obvodě ORP Teplice
Název práce v češtině: Segregace obyvatelstva ve správním obvodě ORP Teplice
Název v anglickém jazyce: THE SEGREGATION OF INHABITANTS IN THE ADMINISTRATIVE DISTRICT OF THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED AGENCY TEPLICE
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2007
Oponenti: RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK