Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretické přístupy ke studiu urbanizace
Název práce v češtině: Teoretické přístupy ke studiu urbanizace
Název v anglickém jazyce: THEORETICAL APPROACHES TO STUDY OF URBANIZATION
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK