Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza struktury kvasinkové kolonie: Peroxizómy a autofágie
Název práce v češtině: Analýza struktury kvasinkové kolonie:
Peroxizómy a autofágie
Název v anglickém jazyce: Analysis of yeast colony structure: Peroxisomes and Autophagy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK