Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání socioekonomického vývoje Pacifické a Jihoatlantské SEA v letech 1980 - 2004: hledání příčin změn jejich postavení v ekonomice USA
Název práce v češtině: Srovnání socioekonomického vývoje Pacifické a Jihoatlantské
SEA v letech 1980 - 2004: hledání příčin změn jejich postavení
v ekonomice USA
Název v anglickém jazyce: COMPARISON OF THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PACIFIC AND THE SOUTH ATLANTIC SEA IN TIME PERIOD
1980 - 2004: SEARCHING FOR CAUSES OF CHANGES IN THEIR POSITION IN US ECONOMICS
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: Mgr. Zuzana Bařtipánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK