Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární patologie akutní intermitentní porfyrie
Název práce v češtině: Molekulární patologie akutní intermitentní porfyrie
Název v anglickém jazyce: Molecular Pathology of Acute Intermittent Porphyria
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2006
Datum zadání: 10.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK