Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv administrativních hranic na polarizaci prostoru: příklad vnitřní periferie středočesko-západočeského pomezí
Název práce v češtině: Vliv administrativních hranic na polarizaci prostoru: příklad vnitřní periferie středočesko-západočeského pomezí
Název v anglickém jazyce: THE INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE BORDERS ON SPATIAL POLARIZATION: A CASE STUDY OF INLAND PERIPHERY OF CENTRAL-WESTERN BOHEMIA BORDERLAND
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK