Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Gender a mezinárodní migrace: srovnání role ženy a muže v migračním procesu na příkladu Číňanů v České republice
Název práce v češtině: Gender a mezinárodní migrace: srovnání role ženy a muže v migračním procesu na příkladu Číňanů v České republice
Název v anglickém jazyce: GENDER AND INTERNATIONAL MIGRATION : COMPARING THE ROLE OF MAN AND WOMAN IN THE MIGRATION PROCESS -
THE CASE OF CHINESE MIGRANTS IN THE CZECH REPUBLIC
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK