Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Územní identita obyvatel Česka - vývojový a hierarchický pohled
Název práce v češtině: Územní identita obyvatel Česka - vývojový a
hierarchický pohled
Název v anglickém jazyce: THE REGIONAL IDENTITY OF INHABITANTS IN THE CZECH REPUBLIC - AN EVOLUTIONAL AND HIERARCHICAL VIEW
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK