Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivita subjektů regionálního rozvoje na příkladu Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Název práce v češtině: Aktivita subjektů regionálního rozvoje na příkladu Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Název v anglickém jazyce: Activity of Regional Development Actors on the Case of Community Initiative Programme INTERREG IIIA Czech Republic - Austria
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 12.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK