Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kyberprostor: Nová dimenze geografie Psytrance a informační sítě
Název práce v češtině: Kyberprostor: Nová dimenze geografie
Psytrance a informační sítě
Název v anglickém jazyce: CYBERSPACE : A NEW DIMENSION OF GEOGRAPHY PSYTRANCE AND INFORMATION NETWORKS
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: Mgr. Radek Mašata
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK