Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Materiály pro magnetokalorické aplikace na bázi PrNi a RE2Fe17
Název práce v češtině: Materiály pro magnetokalorické aplikace na bázi PrNi a
RE2Fe17
Název v anglickém jazyce: Materials for magnetocaloric aplications based on PrNi and RE2Fe17
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2006
Datum zadání: 20.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK