Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hereditárna hemochromatóza, najčastejšie genetické ochorenie v kaukazskej populácii
Název práce v jazyce práce (slovenština): Hereditárna hemochromatóza, najčastejšie
genetické ochorenie v kaukazskej populácii
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Hereditary Hemochromatosis, the most common genetic disorder
in the caucasian population
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2006
Datum zadání: 04.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK