Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenotypová plasticita reprodukční alokace samic madagaskarského gekona Paroedura picta: laboratorní experiment s manipulací příjmu potravy
Název práce v češtině: Fenotypová plasticita reprodukční alokace samic madagaskarského
gekona Paroedura picta: laboratorní
experiment s manipulací příjmu potravy
Název v anglickém jazyce: Phenotypic plasticity of reproductive allocation in the Madagascar ground
gecko (Paroedura picta) laboratory experiment with food level manipulation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2006
Datum zadání: 04.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK