Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kurs praktické alchymie (distanční vzdělávací kurz chemie)
Název práce v češtině: Kurs praktické alchymie (distanční vzdělávací kurz chemie)
Název v anglickém jazyce: A course in practical alchemy (a distance learning course in chemistry)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2006
Datum zadání: 06.06.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK