Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Charakterizace B buněčných populací u pacientů s revmatoidní artritidou se zaměřením na B lymfocyty specifické pro proteiny obsahující citrulin
Název práce v češtině: Charakterizace B buněčných populací u pacientů s revmatoidní
artritidou se zaměřením na B lymfocyty specifické pro
proteiny obsahující citrulin
Název v anglickém jazyce: The characterization of B cell populations in patients with rheumatoid arturitis
focused to B lymphocytes specific for citrulling containing peptides
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2006
Datum zadání: 03.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK