Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Struktura a funkce nového transmembránového adaptorového proteinu LST1
Název práce v češtině: Struktura a funkce nového transmembránového
adaptorového proteinu LST1
Název v anglickém jazyce: Structure and function of a new transmembrane adaptor protein LST1
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2006
Datum zadání: 03.05.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK