Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha maternálních steroidních hormonů v determinaci pohlaví u plaza s teplotně určeným pohlavím
Název práce v češtině: Úloha maternálních steroidních hormonů v determinaci pohlaví u plaza s teplotně určeným pohlavím
Název v anglickém jazyce: Effect of maternal steroid hormones on sex determination in a reptile with temperature-dependent sex determination
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 18.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK