Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechorosty odkališť ČR na příkladu rudného odkaliště Měděnec
Název práce v češtině: Mechorosty odkališť ČR na příkladu rudného odkaliště Měděnec
Název v anglickém jazyce: Bryophytes of sedimentation basins in the Czech Republic
with using anexample of the locality Měděnec
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2005
Datum zadání: 29.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK