Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mechanismy poškození mozku v důsledku epileptické aktivity
Název práce v češtině: Mechanismy poškození mozku v důsledku epileptické aktivity
Název v anglickém jazyce: Brain damage mechanisms in consequence of epileptic activity
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2005
Datum zadání: 01.12.2005
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: Mgr. Ivana Švandová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK