Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strava a chování, mýty a skutečnost
Název práce v češtině: Strava a chování, mýty a skutečnost
Název v anglickém jazyce: Nutrition and behaviour, myth and the truth
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Michaela Tomanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2005
Datum zadání: 30.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2007
Oponenti: RNDr. Daniela Zemková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK