Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Aberace chromozomu 11 u leukemií
Název práce v češtině: Aberace chromozomu 11 u leukemií
Název v anglickém jazyce: Aberrations of Chromosome 11 in Leukemias
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2005
Datum zadání: 28.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK