Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv dostupnosti sloučenin železa na expresi molekul zúčastněných v transportu netransferinových iontů železa: In vitro studie na lidských buněčných liniích K562 a Caco-2.
Název práce v češtině: Vliv dostupnosti sloučenin železa na expresi molekul
zúčastněných v transportu netransferinových iontů železa: In vitro studie na lidských buněčných liniích K562 a Caco-2.
Název v anglickém jazyce: Effect of the availability of iron compounds on the expression of molecules involved in the
transport of non-transferrin iron ions: in vitro study concerning human cell lines K562 and Caco-2
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2006
Datum zadání: 21.04.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. František Novák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK