Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Reakce na abiotický stres u rostlin s velkou diverzitou fotosyntetických produktů
Název práce v češtině: Reakce na abiotický stres u rostlin s velkou diverzitou
fotosyntetických produktů
Název v anglickém jazyce: The reaction of plants with large diversity of photosynthetic products to abiotic stress
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2006
Datum zadání: 20.04.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: RNDr. Ilja Prášil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK