Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Střevní proteázy flebotomů, proteázové inhibitory leishmanií a jejich vliv na vývoj parazita v přenašeči
Název práce v češtině: Střevní proteázy flebotomů, proteázové inhibitory leishmanií
a jejich vliv na vývoj parazita v přenašeči
Název v anglickém jazyce: Sand fly midgut proteases, Leishmania protease inhibitors
and their role in parasite development in the vector
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2006
Datum zadání: 18.04.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2006
Oponenti: RNDr. Petr Kopáček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK