Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Behaviorální a neurofyziologické projevy latentní toxoplazmózy u myší
Název práce v češtině: Behaviorální a neurofyziologické projevy
latentní toxoplazmózy u myší
Název v anglickém jazyce: Behavioral and Neurophysiological Symptoms of Latent Toxoplasmosis in Mice
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2006
Datum zadání: 18.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK