Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Druhová diverzita fauny obratlovců na území hlavního města Prahy (historie a současnost)
Název práce v češtině: Druhová diverzita fauny obratlovců na území hlavního města Prahy
(historie a současnost)
Název v anglickém jazyce: DIVERSITY OF VERTEBRATE FAUNA IN THE TERRITORY OF PRAGUE CAPITAL (HISTORICAL OVERVIEW)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2006
Datum zadání: 23.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2006
Oponenti: RNDr. Jan Plesník, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK