Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hypoxických a posthypoxických podmínek na fyziologické a morfologické charakteristiky kukuřice a genetické efekty uplatňující se v jejich dědičnosti
Název práce v češtině: Vliv hypoxických a posthypoxických podmínek na fyziologické a morfologické charakteristiky kukuřice a genetické efekty uplatňující se v jejich dědičnosti
Název v anglickém jazyce: Response of selected physiological and morphological parameters of maize
to Hypoxia/Posthypoxia crowing conditions and their genetic determination
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marie Kočová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2006
Datum zadání: 23.03.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: RNDr. Olga Votrubová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK