Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopické houby v dekompozici listového opadu
Název práce v češtině: Mikroskopické houby v dekompozici listového opadu
Název v anglickém jazyce: Microscopic fungi and decomposition of leaf litter
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2005
Datum zadání: 24.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše o úloze mikroskopických hub při dekompozici opadu se zaměřením na lokality s industriálními půdami. Zhodnocení různých variant metody opadových sáčků, zvolení vhodné varianty pro vlastní výzkum, návrh celkového designu pokusů a jeho založení. Vyhodnocení prvního vlastního odběru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK